atgrūsti

atgrūsti
3 atgrū́sti tr. 1. atmušti, nuvarginti: Atgrūdau kojas, daugiau jau neisiu Arm. 2. refl. atsidirbti grūdant: Eik tu pagrūsk salietrą, mes jau atsigrū́dom Kair. 3. nuvaryti, atginti: Milicija vos atgrū́do žmonis nu gaisro Varn. 4. atvaryti: Savo vaikus su botagu iš ūlyčios atgrūdau Mlt. Buvo jau kryžeiviai atgrūdą lietuvius į pat angas pilies S.Dauk. 5. refl. atsibrauti, atvykti: Su tamsa gi atsgrūdom . Ko čia atsigrūdai, niekas tavęs neprašė! Ds. Iš malūno apie vidunaktį atsigrūdo . 6. atgabenti, atnešti, atvežti: Reikia atgrūsti kibirą vandens Šln. 7. prk. sumokėti (mokesčius), atlikti, kas sunku, nemalonu: Mokesčius atgrū́do Trgn. Jau visas dienas į dvarą atgrū́dau (atidirbau) Skdv. 8. atšipinti, atbukinti: Atgrū́sk vinis batuose (kad nedurtų kojos) Ds. | refl.: Atsigrū́do kirvio ašmenys J. Atsigrū́dusios padkavos, t. y. atšipo J. Padkavos niekados neatsigrūdžia Jrk36. \ grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; įgrūsti; išgrūsti; nugrūsti; pagrūsti; pargrūsti; pergrūsti; pragrūsti; prigrūsti; sugrūsti; užgrūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • atgrūsti — vksm. Kàd atgrūdo málkų – užtèks vi̇̀sai žiẽmai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atgrūdimas — 1 atgrūdìmas sm. (2) 1. → 3 atgrūsti 4: Atgrūdimas (gyvulių, smarkus atvijimas), tai ne atvarymas Ds. 2. refl. → 3 atgrūsti 5 (refl): Ir atsigrūdìmas jūsų taip greit Kair. grūdimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antgrūsti — 3 antgrūsti (ž.) 1. tr. primesti: Vokyčiai antgrūdo mums dar kelis savo kareivius Slnt. 2. refl. užeiti, atsigrūsti: Dar paskesniai antsigrūdę tenai kitos tautos S.Dauk. grūsti; antgrūsti; apgrūsti; atgrūsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgrūsti — 3 apgrūsti tr. 1. aptrinti: Biškį miežius putrai apgrūsk J. Apgrūdo avižas ir paliko, dabar man reikės baigti grūsti Kp. 2. aptrypti, apimti, apdaužyti: Kelias (sniego) apgrūstas – eit kažne kap gerai Lp. Dar jūs vežimą aptrankykit, apgrūskit (po …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbruižti — atbrùižti tr. atvaryti, atgrūsti: Būrai englenderams ... kiškas apdraskę ir juos gerą galą atgal atbruižę TP1881,14. bruižti; apibruižti; atbruižti; išbruižti; pabruižti; parbruižti; subruižti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbugdyti — tr. 1. sunkiai atnešti, atgabenti: Paprašiau žievių tik pluokšto, o ans atbùgdė visą klėbį Krš. 2. atvaryti, atgrūsti: Piemuo atbùgdė visą pulką avių Lzd. bugdyti; atbugdyti; įbugdyti; išbugdyti; nubugdyti; pabugdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrūsdinti — cur. 3 atgrūsti 6: Stakles atgrūsdino į vidų J.Jabl. grūsdinti; atgrūsdinti; išgrūsdinti; nugrūsdinti; susigrūsdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitarabanyti — ×atitarabãnyti tr. FrnW 1. Mrj, Kair, KlvrŽ atgabenti: Atatarabãnijo vaiką – vyzdėk, žiūrėk DrskŽ. Na jau čia vėl atitarabãnijai tą puodą Vlkv. Tokia šėpa atitarabãnyt – taigi sveikatos reikia! Mžš. Jonas vienas tokį medį atitarabanijo, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grūsti — 3 grūsti, da ( džia K), do ( dė) tr. 1. trinti, smulkinti, malti: Aš grūdu kruopas Skp. Su grūdekliu (krušekliu) grūdžiu aš grūdus J. Grūsk kanapius su kruštuviu J. Miežius grūsti K. Grucė grūsti nuobodus darbas Ukm. Eik košę grūsti Skr. Kanapių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgrūsti — 3 išgrūsti tr. 1. išmalti: Daug nepilk avižų pieston, tai geriau išgrūsi Gg. 2. išmušti, išdaužti: Grūdo grūdo, kol dugną išgrūdo Srv. Argi tai vienam ir dantis išgrūda! Gmž. Ledai išgrūdo žiemkenčius javus rš. | Visos ganyklos išgrūstos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”